Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.marzena-rogalska.pl jest Marzena Rogalska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marzena Rogalska Szkolenia Eventy, z siedzibą w Gwieździn 13,77-304 Rzeczenica. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 883–170–17–55.

2. Przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe uzyskane od użytkowników strony internetowej są poufne i nie są ujawniane innym podmiotom zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetworzenia zapytania.

Jadnak związku ze świadczeniem usług hostingu przez firmę ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez dla m.st. Częstochowy pod numerem KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558 wszelkie dane osobowe zostają powierzone tejże firmie do przetwarzania w celu niezbędnym do realizacji usługi, na podstawie zawartej umowy o powierzenie danych.

Zakres powierzonych danych obejmuje wszystkie dane, które zostaną wprowadzone oraz zapisane na serwerze firmy ZENBOX Sp. z o.o.

Uczestnicy użytkownicy strony internetowej mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sprawdź, jak mogę Ci pomóc.

Jeśli chcesz zorganizować niezapomniane wydarzenie lub wziąć udział w praktycznym szkoleniu, skontaktuj się ze mną.